Các trường cao đẳng Malaysia

Trường Cao đẳng quốc tế FAME - Malaysia

Trường Cao đẳng quốc tế FAME tập trung đào tạo các ngành thuộc khối kinh tế. Trường được thành lập vào năm 1998 tại Kuching thuộc bang Sarawark, Malaysia. FAME là viết tắt của của 4 từ Finance, Accountancy, Management, Entrepreneurship chính là đại diện cho bốn ngành học chính của trường bao gồm Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh và doanh nhân.

Trường Cao đẳng quốc tế FAME - Malaysia

Hoc phí và thời gian học

Cử nhân:

Quản trị kinh doanh, Kế toán và Tài Chính

  • Học phí: Khoảng RM 64.000

  • Thời gian : 3 năm

Quản trị Kinh doanh quốc tế

  • Học phí: Khoảng RM 64.000

  • Thời gian : 3 năm

Cao đẳng

Kế toán - Tài Chính

  • Học phí: Khoảng RM 31.000

  • Thời gian: 2 năm 8 tháng

Quản trị Kinh doanh

  • Học phí: Khoảng RM 31.000

  • Thời gian: 2 năm 8 tháng

Khởi nghiệp Kinh doanh

  • Học phí: Khoảng RM 33.000

  • Thời gian: 2 năm 8 tháng

Dự bị Đại học Quản trị

  • Học phí: RM 17.500

  • Thời gian: 1 năm

Chứng chỉ:

Chứng chỉ Nghiên cứu Kinh doanh

  • Học phí: RM 15.500

  • Thời gian: 18 tháng

Chứng chỉ CAT

  • Học phí: Khoảng RM 15.500

  • Thời gian: Tối thiểu 1,5 năm

Chứng chỉ ACCA

  • Học phí: Khoảng RM 26.000

  • Thời gian: tối thiểu 2.5 năm

Chương trình Anh văn Quốc tế

  • Học phí: Khoảng RM 7000

  • Thời gian: 12 tuần

Sinh viên Trường Cao đẳng quốc tế FAME - Malaysia

Học bổng

FAME International College (FAME) hỗ trợ tài chính sinh viên dưới hình thức cấp học bổng cho những sinh viên đạt các tiêu chí bắt buộc. Sinh viên phải nộp đơn xin học bổng được xem xét thông qua thành tích học tập hoặc được phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể.

Có 5 lựa chọn cho các ứng viên đủ điều kiện:

1. Học bổng khen thưởng

Học bổng này dành cho những  sinh viên có SPM / STPM / UEC hoặc bất kỳ chứng nhận tương đương nào được công nhận. Sinh viên phải đạt được tối thiểu 6As. Học bổng bao gồm học phí toàn phần hoặc một phần.

2. Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Học bổng này dành cho những sinh viên có thu nhập gia đình dưới RM 3,000 / tháng hoặc là con của cha mẹ độc thân. Học bổng là học phí toàn phần hoặc một phần.

3. Học bổng về Thể thao

Học bổng dành cho sinh viên được công nhận là vận động viên cấp tiểu bang hoặc cấp quốc gia.

4. Học bổng Tài năng

Học sinh có tài năng nghệ thuật đặc biệt như hát, nhảy truyền thống hoặc hiện đại, và các kỹ năng khác có thể được xét học bổng này.

5. Học bổng FAME và Đại học Cumbria

Học bổng đặc biệt này dành cho những sinh viên đạt được kết quả xuất sắc trong kỳ thi STPM, UEC, A-levels, foundation hoặc bất kỳ kỳ thi tương đương nào khác. Học bổng chỉ dành cho các chương trình đào tạo của UoC được giảng dạy trong khuôn viên FAME với sự cộng tác của trường.CÔNG TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KTS

  • Facebook du học KTS
  • Youtube du học KTS
  • Google+ du học KTS
  • Twitter du học KTS