Các trường đại học Canada

Đại học Yorkville - Canada

Đại học Yorkville Canada thành lập năm 2003 tại Fredericton, New Brunswick. Trường có 03 khu học xá đặt tại các thành phố lớn: Fredericton, Toronto, Vancouver. Trường cung cấp các chương trình đào tạo bậc đại học, thạc sĩ, nghiên cứu, với trọng tâm giúp sinh viên thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo chất lượng đầu ra, khả năng xin việc sau khi tốt nghiệp.
 
 
Chương trình đào tạo dành cho sinh viên quốc tế
 
Toronto Campus Programs
• Bachelor of Business Administration - Project Management (2.5 years)
• Bachelor of Business Administration - Project Management (3 years)
• Bachelor of Business Administration - Project Management
• Bachelor of Interior Design
 
Vancouver Campus Programs
• Bachelor of Business Administration - Accounting (2.5 years)
• Bachelor of Business Administration - Supply Chain Management (2.5 years)
• Bachelor of Business Administration - Project Management (2.5 years)
• Bachelor of Business Administration - Energy Management (2.5 years)
• Bachelor of Business Administration - Energy Management (3 years)
• Bachelor of Business Administration - Supply Chain Management (3 years)
• Bachelor of Business Administration - Project Management (3 years)
• Bachelor of Business Administration - Accounting (3 years)
• Bachelor of Business Administration - Supply Chain Management
• Bachelor of Business Administration - Energy Management
• Bachelor of Business Administration - Project Management
• Bachelor of Business Administration - Accounting
 
Kỳ nhập học: Tháng 7, Tháng 1, Tháng 10,
Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0
Học phí:
• 5 năm (24 tín chỉ 1 năm) = $10,450 CAD/năm
• 4 năm (30 tín chỉ 1 năm) = $13,063 CAD/năm
• 3 năm ( 40 tín chỉ 1 năm) = $17,417 CAD/năm
• 2.5 năm (48 tín chỉ 1 năm) = $20,900 CAD/năm
 

Để tìm hiểu thêm về Du học Canada, quý vị phụ huynh và các bạn có thể liên hệ với: 

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC KTS

Tầng 3, Số 9, Ngõ 92, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0967 286 569 - (024) 3200 4175

Website: www.duhockts.vn

Email: info@duhockts.vnCÔNG TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KTS

  • Facebook du học KTS
  • Youtube du học KTS
  • Google+ du học KTS
  • Twitter du học KTS