Các trường đại học Tây Ban Nha

BAU, Design College of Barcelona

BAU, Design College of Barcelona, ​​được thành lập vào năm 1989, Theo sáng kiến ​​của một nhóm các nhà thiết kế chuyên nghiệp với với môi trường giáo dục hiện đại, sáng tạo và đa ngành của trong lĩnh vực thiết kế, để bổ sung cho các mô hình của các trung tâm đào tạo truyền thống hiện có tại thời điểm đó ở Barcelona.

Năm 2009 trong khuôn khổ của giáo dục đại học châu Âu (EHEA), BAU trở thành trung tâm thuộc các trường đại học của Vic (UVic), từ đó BAU được biết đến là một trung tâm tiên phong trong việc cung cấp các chương trình đại học và sau đại học trong lĩnh vực thiết kế. Chất lượng đào tạo tại BAU, được đánh giá bởi các Cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Catalan (AQU Catalunya).

Điểm nổi bật

Mục đích của BAU và giáo viên của mình là đào tạo, đặt câu hỏi, sáng tạo, thiết kế cởi mở hiện đại, học viên có thể hiểu thấu hiểu thay đổi xã hội, văn hóa và kinh tế và hướng đến sự phát triển bền vững để đáp ứng các nhu cầu thay đổi của xã hội.

Mô hình đào tạo của Bàu luôn bám sát với thực tế, cập nhật xu hướng trên thế giới để đảm bảo tính chuyên nghiệp trong thực hiện các dự án. BAU có lớp học nhỏ khuyến khích đào tạo toàn diện, làm việc theo nhóm và giảng dạy cá nhân, và cẩn thận xem qua các hoạt động nghiên cứu của cả giáo viên và học sinh làm cơ sở cho việc tăng cường khả năng sáng tạo và đổi mới.

Đội ngũ giảng dạy BAU áp dụng sáng tạo, thực hành giảng dạy chất lượng dựa trên các ứng dụng của việc học thông qua sự phát triển của các dự án, và dạy cho học sinh làm việc một cách chặt chẽ và có hệ thống để đạt được sự chuyên nghiệp hóa trong quá trình sáng tạo.

BAU nhằm thúc đa ngôn ngữ cho các mục đích chuyên nghiệp, và đặc biệt là chủ của ngôn ngữ tiếng Anh, như là ngôn ngữ cần thiết cho khả năng cạnh tranh trong thị trường việc làm trong lĩnh vực thiết kế cũng như tập thể dục nghề nghiệp, và đóng góp vào sự uy tín quốc tế của sinh viên.

Các chương trình đào tạo:

BAU cung cấp các khóa học đa dạng từ trình độ đại học, sau đại học và thạc sĩ với các chương trình như:

  • Thiết kế web
  • Thương hiệt và thiết kế bao bì sản phẩm
  • Thiết kế độ họa
  • Đối mới quản lý và thiết kế
  • Thiết kế nội thất
  • Quản lý thiết kế thời trangCÔNG TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KTS

  • Facebook du học KTS
  • Youtube du học KTS
  • Google+ du học KTS
  • Twitter du học KTS