Các trường trung học Mỹ

Danh sách trường phổ thông trung học công lập Mỹ

No. State School Name City/town Type  Grades Tuition &
Board
1 Arizona Deer Valley Unified School District Phoenix Co-ed 11 $18,950
2 Arizona Gilbert Public Schools Gilbert Co-ed 9-12 $22,450
3 Arizona Hamilton High School Chandler Co-ed 9-12 $21,950
4 Arizona Higley Unified School District Gilbert Co-ed 9-12 $19,950
5 Arizona Mesa Public Schools Mesa Co-ed 9-12 $19,450
6 Arizona Mission Heights Preparatory High School Casa Grande Co-ed 9-12 $18,950
7 Arizona Paradise Valley Unified School District - Horizon High School Scottsdale Co-ed 9-12 $19,950
8 Arizona Paradise Valley Unified School District - North Canyon High School Phoenix Co-ed 9-12 $19,950
9 Arizona Paradise Valley Unified School District - Paradise Valley High School Phoenix Co-ed 9-12 $19,950
10 Arizona Paradise Valley Unified School District - Shadow Mountain High School Phoenix Co-ed 9-12 $19,950
11 Arizona Scottsdale Unified School District - Arcadia High School Phoenix Co-ed 9-12 $21,450
12 Arizona Scottsdale Unified School District - Chaparral High School Scottsdale Co-ed 9-12 $21,450
13 Arizona Scottsdale Unified School District - Coronado High School Scottsdale Co-ed 9-12 $21,450
14 Arizona Scottsdale Unified School District - Desert Mountain High School Scottsdale Co-ed 9-12 $21,450
15 Arizona Scottsdale Unified School District - Saguaro High School Scottsdale Co-ed 9-12 $21,450
16 Arizona Sequoia Charter Schools District - Arizona Conservatory for the Arts School North Phoenix Co-ed 9-12 $19,950
17 Arizona Sequoia Charter Schools District - Secondary High School Mesa Co-ed 11-12 $19,950
18 Arizona Sierra Vista School District Sierra Vista Co-ed 9-12 $19,950
19 Arkansas Fort Smith Public Schools - Northside High School Fort Smith Co-ed 11-12 $19,950
20 Arkansas Fort Smith Public Schools - Southside High School Fort Smith Co-ed 11-12 $19,450
21 California Alameda Unified School District Alameda Co-ed 9-12 $29,950
22 California Birmingham Community Charter High
School
Van Nuys Co-ed 10-12 $27,950
23 California Chaffey Joint Union School District Ontario Co-ed 9-12 $27,950
24 California Chino Valley Unified School District Chino Co-ed 9-12 $32,950
25 California El Camino Real Charter High School Woodland Hills Co-ed 9-12 $29,950
26 California Las Virgenes Unified School District - Calabasas High School Calabasas Co-ed 10-12 $28,450
27 California Los Angeles Unified School District - Chatsworth High School Los Angeles Co-ed 9-12 $34,450
28 California Los Angeles Unified School District - Cleveland High School Los Angeles Co-ed 9-12 $34,450
29 California Los Angeles Unified School District - William Howard Taft High School Los Angeles Co-ed 9-12 $34,450
30 California Morgan Hill Unified School District - Ann Sobrato High School Morgan Hill Co-ed 9-12 $28,950
31 California Morgan Hill Unified School District - Live Oak High School Morgan Hill Co-ed 9-12 $28,950
32 California Oak Park Unified School District Oak Park Co-ed 9-12 $29,950
33 California San Luis Coastal Unified - Morro Bay High School San Luis Obispo Co-ed 10-12 $28,950
34 California San Luis Coastal Unified - San Luis Obispo High School San Luis Obispo Co-ed 10-12 $28,950
35 California Santa Barbara Unified School District - Dos Pueblos High School Santa Barbara Co-ed 9-12 $32,950
36 California Santa Barbara Unified School District - San Marcos High School Santa Barbara Co-ed 9-12 $32,950
37 California Santa Barbara Unified School District - Santa Barbara High School Santa Barbara Co-ed 9-12 $32,950
38 California Torrance Unified School District - Torrance High School Torrance Co-ed 9-12 $31,950
39 Colorado Denver Public Schools Denver Co-ed 10-11 $23,450
40 Florida Brevard Public - Heritage High School Viera Co-ed 9-11 $23,450
41 Florida Indian River Charter High School Vero Beach Co-ed 9-12 $26,950
42 Florida Marion County Public Schools Ocala Co-ed 10-12 $25,950
43 Georgia Henry County Schools McDonough Co-ed 9-11 $21,950
44 Idaho Bonneville High School Idaho Falls Co-ed 10-11 $18,950
45 Idaho Hillcrest High School Ammon Co-ed 10-11 $19,950
46 Indiana Kokomo Center Schools Kokomo Co-ed 9-12 $25,950
47 Indiana Scottsburg High School Scottsburg Co-ed 11-12 $18,950
48 Iowa Urbandale High School Urbandale Co-ed 9-11 $19,950
49 Kansas Blue Valley Public Schools - Blue Valley High School Overland Park Co-ed 9-12 $23,450
50 Kansas Blue Valley Public Schools - Blue Valley North High School Overland Park Co-ed 9-12 $23,450
51 Kansas Blue Valley Public Schools - Blue Valley Northwest High School Overland Park Co-ed 9-12 $23,450
52 Kansas Blue Valley Public Schools - Blue Valley Southwest High School Overland Park Co-ed 9-12 $23,450
53 Kansas Blue Valley Public Schools - Blue Valley West High School Overland Park Co-ed 9-12 $23,450
54 Maine Orono High School
Scholarship up to 8,000$
Orono Co-ed 9-12 $32,950
55 Massachusetts Arlington Public High School Arlington Co-ed 9-12 $33,950
56 Massachusetts Beverly High School Beverly Co-ed 9-12 $31,950
57 Massachusetts Burlington High School Burlington Co-ed 11-12 $32,950
58 Massachusetts Dartmouth Public Schools Dartmouth Co-ed 9-12 $33,950
59 Massachusetts Groton-Dunstable Regional High School Groton Co-ed 9-12 $29,950
60 Massachusetts Hopkinton High School Hopkinton Co-ed 9-12 $31,950
61 Massachusetts Ipswich Public Schools Ipswich Co-ed 9-12 $33,950
62 Massachusetts Lynnfield High School Lynnfield Co-ed 9-12 $30,950
63 Massachusetts Marblehead High School Marblehead Co-ed 9-12 $32,450
64 Massachusetts Maynard Public Schools Maynard Co-ed 10-12 $34,950
65 Massachusetts Nauset High School North Eastham Co-ed 9-12 $33,950
66 Massachusetts Newburyport High School Newburyport Co-ed 11-12 $34,950
67 Massachusetts Newton Public Schools - Newton South High School Newton Co-ed 9-12 $39,950
68 Massachusetts Northampton High School Northampton Co-ed 11-12 $36,950
69 Massachusetts Winthrop High School Winthrop Co-ed 9-12 $29,950
70 Michigan Sturgis Public Schools Sturgis Co-ed 9-12 $19,950
71 New Jersey Linden Public Schools Linden Co-ed 9-12 $36,950
72 New Jersey Shore Regional High School West Long Branch Co-ed 9-12 $35,950
73 Pennsylvania Mt. Lebanon High School Pittsburgh Co-ed 9-11 $36,950
74 Rhode island Mt. Hope High School Bristol Co-ed 11-12 $29,950
75 Utah Davis School District - Bountiful High School Bountiful Co-ed 10-12 $18,950
76 Utah Davis School District - Clearfield High School Clearfield Co-ed 10-12 $18,950
77 Utah Davis School District - Davis High School Kaysville Co-ed 10-12 $18,950
78 Utah Davis School District - Layton High School Layton Co-ed 10-12 $18,950
79 Utah Davis School District - Northridge High School Layton Co-ed 10-12 $18,950
80 Utah Davis School District - Syracuse High School Syracuse Co-ed 10-12 $18,950
81 Utah Davis School District - Viewmont High School Bountiful Co-ed 10-12 $18,950
82 Utah Davis School District - Wood Cross High School Woods Cross Co-ed 10-12 $18,950
83 Utah South Sanpete School District - Gunnison Valley High School Gunnison Co-ed 9-12 $18,950
84 Utah Provo School District - Provo High School Provo Co-ed 9-12 $19,950
85 Utah Provo School District - Timpview High School Provo Co-ed 9-12 $19,950
86 Vermont Montpelier High School Montpelier Co-ed 9-12 $36,950
87 Washington Seattle Public Schools Seattle Co-ed 9-12 $29,450
88 Washington Tacoma Public Schools - Foss High School Tacoma Co-ed 9-12 $23,950
89 Washington Tacoma Public Schools - Lincoln High School Tacoma Co-ed 9-12 $23,950
90 Washington Tacoma Public Schools - Mount Tahoma High School Tacoma Co-ed 9-12 $23,950
91 Washington Tacoma Public Schools - Stadium High School Tacoma Co-ed 9-12 $23,950
92 Washington Tacoma Public Schools - Wilson High School Tacoma Co-ed 9-12 $23,950CÔNG TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KTS

  • Facebook du học KTS
  • Youtube du học KTS
  • Google+ du học KTS
  • Twitter du học KTS