Các trường trung học Canada

Trường trung học phổng thông Canada

STT Bang Thành phố Trường
1 Alberta Calgary Calgary Board of Education
2 Alberta Strathmore Golden Hills Shool Division No.75
3 British Columbia Abbotsford Abbotsford Shool District
4 British Columbia North Vancouver Bodwell High School
5 British Columbia Victoria Brookes Shawnigan Lake
6 British Columbia Vancouver Columbia College
7 British Columbia Courtenary Comox Valley School District
8 British Columbia Coquitlam Coquitlam School District
9 British Columbia Duncan Cowichan Valley School District
10 British Columbia Delta Delta School District
11 British Columbia Victoria Glenlyon Norfolk School
12 British Columbia Victoria Greater Victoria School District
13 British Columbia Kamploops Kamloops International Student Program
14 British Columbia Langley Langley School District
15 British Columbia New Westminster New Westminster School District
16 British Columbia Vancouver Pattison High School
17 British Columbia Sidney Saanich International Student Program
18 British Columbia Shawnigan Lake Shawnigan Lake School
19 British Columbia Victoria Sooke School District
20 British Columbia Victoria St. Margaret's School
21 British Columbia Victoria St. Michaels University School
22 British Columbia Surrey Surrey Schools
23 British Columbia Vancouver Vancouver School Board
24 British Columbia West Vancouver West Vancouver Schools
25 Manitoba Winnipeg Balmoral Hall-School for Girls
26 Manitoba Winnipeg Pembina Trails School Division
27 Manitoba Winnipeg St. John's-Ravenscourt School
28 New Brunswick Shediac New Brunswick French International Student Program
29 New Brunswick Fredericton New Brunswick International Student Program
30 Nova Scotia Truro Nova Scotia International Student Program
31 Ontario Belleville Albert College
32 Ontario Oakville Appleby College
33 Ontario Toronto Birmingham International Collegiate of Canada
34 Ontario Mississauga Bronte College
35 Ontario Smiths Falls Catholic District School Board of Eastern Ontario
36 Ontario Hamilton Ottawa-Carleton District School Board
37 Ontario Mississauga Dewey College
38 Ontario St.Catharines District School Board of Niagara
39 Ontario Brockville Fullford Academy
40 Ontario Toronto Great Lakes College of Toronto
41 Ontario Markham J.Addision School
42 Ontario Ottawa Ottawa-Carleton District School Board
43 Ontario Mississauga Peel District School Board
44 Ontario Newmarket Pickering College
45 Ontario Sudbury Sudbury Catholic District School Board
46 Ontario London Thames Valley District School Board
47 Ontario Toronto Toronto District School Board
48 Ontario Toronto Upper Madison  College/UMC High School
49 Ontario Toronto Urban Internantional School
50 Ontario Scarborough William Academy
51 Ontario Richmond Hill York Region District School Board
52 Quebec Dorval Lester B. Pearson School BoardCÔNG TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KTS

  • Facebook du học KTS
  • Youtube du học KTS
  • Google+ du học KTS
  • Twitter du học KTS