Học bổng du học Singapore

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN HỌC PHÍ TẠI HỌC VIỆN QUẢN LÝ SINGAPORE SIM GE DÀNH CHO SINH VIÊN

Học bổng Diploma của trường SIM Global Education (SIM GE) được dành riêng cho những sinh viên quốc tế nổi bật theo đuổi các chương trình Diploma được cấp bằng của chính trường SIM tại SIM GE.

Các chương trình cấp học bổng bao gồm:

 • Diploma in Accounting (Kế toán)
 • Diploma in Banking& Finance (Tài chính ngân hàng)
 • Diploma in International Business (Kinh doanh quốc tế)
 • Diploma in Management Studies (Nghiên cứu về quản lý)

Điều kiện tham gia xét học bổng:

 • Là tân sinh viên quốc tế theo đuổi các chương trình Diploma được cấp bằng bởi SIM tại SIM GE
 • Có kết quả học tập xuất sắc tại trường cấp 3 hoặc bằng cấp lớp 12 tương đương
 • Có kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp

Thời hạn học bổng

Học bổng có giá trị trong lượng thời gian tối thiểu cần thiết để hoàn thành toàn bộ chương trình học, theo quy định của chương trình.

Giá trị của học bổng

Học bổng chỉ bao gồm toàn bộ học phí của khóa học và được tài trợ bằng tiền dolla Sing. Không có trái phiếu đi kèm học bổng.

Giai đoạn nộp đơn

Kỳ học tháng 4

Từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 12

Kỳ học tháng 10

Từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 6

* Người nộp đơn phải nộp đơn thành công đến SIM muộn nhất là ngày cuối cùng của giai đoạn nộp đơn

Giai đoạn chọn lựa

Tất cả các ứng viên lọt vào danh sách sẽ tham gia 1 cuộc phỏng vấn bằng tiếng anh bởi Hội đồng tuyển chọn học bổng SIM GE. Và chỉ ứng viên lọt vào danh sách mới được thông báo.

SIM GE có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện cảu Học bổng SIM GE Diploma mà không cần thông báo trước.

Các điều khoản vào điều kiện

 •  Người nhận học bổng phải tham gia vào toàn bộ các bài kiểm tra, đánh giá, các kỳ thi và phải đạt được trình độ chuyên môn trong thời gian tối thiểu cần thiết trong quá trình học.
 • Người nhận học bổng không được phép thay đổi chương trình học tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Người nhận học bổng được tham gia hoặc đăng ký hoặc ghi danh vào bất kỳ khóa học nào khác mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của SIM GE.
 • Người nhận học bổng sẽ không được đồng thời giữ giải thưởng học bổng và bất kỳ học bổng hoặc trợ cấp học phí nào khác nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của SIM GE.
 • Tất cả các thành viên được nhận học bổng đều được mong đợi sẽ đóng góp cho SIM GE/ cộng đồng trong tương lai.
 • Học bổng sẽ được xét theo mỗi học kỳ.
 • Học bổng có thể được rút bất cứ lúc nào nếu theo ý kiến của SIM GE, người nhận học bổng không đáp ứng được yêu cầu trong quá trình học tập hoặc trong hành vi.
 • Nếu vì bất kỳ lý do gì mà học bổng bị chấm dứt, người nhận học bổng sẽ phải chịu mọi khoản phí trong suốt thời gian còn lại của khóa học và người nhận học bổng sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm hoàn trả lại cho SIM GE tất cả các Quyền lợi học bổng được tài trợ mà SIM GE đã thanh toán

Để tìm hiểu thêm về Du học Singapore, quý vị phụ huynh và các bạn có thể liên hệ với: 

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC KTS

52/22 Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 0977 100 283 - 0977 100 283

Website: www.duhockts.vn

Email: info@duhockts.vnCÔNG TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KTS

 • Facebook du học KTS
 • Youtube du học KTS
 • Google+ du học KTS
 • Twitter du học KTS